Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Partner računovodstvo

Vi ste na stranici: Home › Aktuelni podaci › Aktuelni podaci

Aktuelni podaci

 

1.PROSEČNA MESEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM U SRBIJI (u RSD)                                        

Mesec

Bruto zarada

Neto zarada

Januar 2016

55.763

40.443

Februar 2016

61.279

44.450

Mart 2016

63.029

45.870

April 2016 67.464 49.249
Maj 2016 60.520 43.951
Jun 2016 64.019 46.450
Jul 2016 63.699 46.280
Avgust 2016 62.474 45.286


Podaci za 2015. godinu - preuzmite 

 

2. NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN SOCIJALNIH DOPRINOSA (u RSD)

Period primene

Najniža mesečna osnovica

01.11.2014-31.01.2015

21.178

01.02.2015-30.04.2015

22.357

01.05.2015-31.07.2015

20.109

01.08.2015-31.10.2015

21.506

01.11.2015-31.01.2016

21.552

01.02.2016-30.04.2016

22.449

01.05.2016-31.07.2016 21.012
01.08.2016-31.10.2016 22.400

 

3. NAJVIŠA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (u RSD)

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podataka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici Srbiji.

Period primene

Najviša mesečna osnovica

Januar 2016

304.565

Februar 2016

353.815

Mart 2016

278.815

April 2016

306.395

Maj 2016

315.145

Jun 2016 337.320
Jul 2016 302.600
Avgust 2016 320.095
Septembar 2016 318.495
Oktobar 2016 312.370

 

Podaci za 2015. godinu - preuzmite


4. IZNOS MINIMALNE ZARADE

Period primene

Minimalna zarada

Januar – Jun 2014

115,00 din. (neto po radnom času)

Jul – Decembar 2014

115,00 din. (neto po radnom času)

Januar – Decembar 2015

121,00 din. (neto po radnom času)

Januar - Decembar 2016

121,00 din. (neto po radnom času)

 

Zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i vreme provedeno na radu. Minimalna zarada uvećava se za iznos regresa za godišnji odmor, topli obrok kao i za iznos uvećane zarade za minuli rad, za rad u dane praznika, za rad noću i prekovremeni rad.

 

5. IZNOS UČEŠĆA U FINANSIRANJU ZARADA OSOBA SA INVALIDITETOM

Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom utvrđuje se u iznosu od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici. Poslodavci su dužni da iznos učešća uplate do petog u mesecu za prethodni mesec.

Period primene

Visina učešća u finansiranju osoba sa invaliditetom

Januar 2016

35.381,50

Februar 2016

27.881,50

Mart 2016

30.639,50

April 2016

31.514,50

Maj 2016 33.732,00
Jun 2016 30.260,00
Jul 2016 32.009,50
Avgust 2016 31.849,50
Septembar 2016  31.237,00

 

Podaci za 2015. godinu - preuzmite 

 

6. UMANJENJE PORESKE OSNOVICE NA BRUTO ZARADE

Neoporezivi iznosi za umanjenje poreske osnovice poreza na zarade:

11.604,00 dinara - iznos se primenjuje u periodu od 01.02.2016-31.01.2017

11.433,00 dinara - iznos se primenjuje u periodu od 01.02.2015-31.01.2016

11.242,00 dinara - iznos se primenjuje u periodu od 01.02.2014-31.01.2015

11.000,00 dinara - iznos se primenjuje u periodu od 30.05.2013-31.01.2014

8.776,00 dinara - iznos se primenjuje u periodu od 01.02.2013-29.05.2013

7.822,00 dinara - iznos se primenjuje u periodu od 01.02.2012-31.01.2013

7.310,00 dinara - iznos se primenjuje u periodu od 01.02.2011-31.01.2012

 

Neoporezivi iznosi naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koji nemaju karakter zarade, koji se primenjuju od 01.02.2015 do 31.01.2016 godine:

OPIS Neoporezivi iznos od 01.02.2014-31.01.2015 Od 01.02.2015-31.01.2016 Od 01.02.2016-31.01.2017
Dolazak i odlazak sa rada                                 3.552,00                                    3.612,00      3.666,00
Dnevnice za službeni put u zemlji                                 2.132,00                                    2.168,00      2.201,00
Korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe                                 6.216,00                                    6.322,00      6.417,00
Solidarna pomoć                               35.519,00                                  36.123,00      36.665,00
Poklon deci zaposlenih do 15 godina                                 8.880,00                                    9.031,00      9.166,00
Jubilarne nagrade zaposlenima                               17.758,00                                  18.060,00      18.331,00
Iznos premije za dodatno dobrovoljno osiguranje                                 5.329,00                                    5.420,00      5.501,00
Stipendije i krediti učenicima i studentima                               10.656,00                                  10.837,00      11.000,00
Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice                               62.157,00                                  63.214,00      64.162,00

 

7. REFERENTNA KAMATNA STOPA 

Izvršni odbor Narodne Banke Srbije na sednici održanoj dana 08.09.2016 godine odlučio je da zadrži referentnu kamatnu stopu na 4,00%. Od 08.07.2016 godine zatezna kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode iznosi 14,00%. Stopa zatezne kamate po dužničko poverilačkim odnosima iznosi 12,00%. Izvršni odbor će na narednoj sednici koja će biti održana 13.10.2016 doneti odluku o novoj referentnoj kamatnoj stopi.